Disleksi Nedir?

Okuma yazma matematik gibi akademik becerilerde görülen gelişimsel bir özel öğrenme güçlüğüdür. Amerika Psikiyatri Birliği’nin ( APA 2001 ) tanımına göre Özel Öğrenme Güçlüğü; zekası normal ya da normalin üstünde olan bireylerin, standart testlere göre yaş, zeka düzeyi ve aldığı eğitim göz önünde bulundurulduğunda okuma, matematik ve yazılı anlatım düzeyinin beklenenin önemli ölçüde altında olmasıyla tanısı konulan bir bozukluktur. Ülkemizde henüz az tanınmış bir bozukluk olan “özel öğrenme güçlüğü” okul çağı çocuklarının % 10 – 20’ sinde görülmektedir. Özel öğrenme güçlüğü olan çocukların % 20 – 25’inde dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bulunmaktadır.